Kanalhanterare

Rapibo har byggt ett antal kopplingar för att underlätta hanteringen av priser, tillgänglighet och bokningar. Alla kopplingar som vi har är två-vägs kopplingar.

eGate

eGate är en svensk kanalhanterare utvecklad för att underlätta hanteringen av priser, tillgänglighet och bokningar via Rapibo. Vid en justering i Rapibo skickas uppdateringen till de kanaler som används. Bokningarna skickas från kanalerna via eGate till Rapibo som skickar en notifiering till hotellet. I dagsläget har eGate Reconline (GDS), booking.com och Expedia i sin portfölj. eGate är en enklare form av kanalhanterare men fullt tillräcklig för de flesta hotell.

Rate Tiger

Rapibo har haft en koppling mot Rate Tiger sedan många år. Under 2016 uppgraderades den kopplingen mot Rate Tiger till en två-vägs koppling. Rate Tiger har länge varit en av de större kanalhanterarna.

AvailPro

AvailPro är en fransk kanalhanterare som har många hotell i den regionen. AvailPro har många kanaler i sin portfölj coh är enkel att administrera. AvailPro har också koppling mot flera hotellsystem, däribland Mews.

Siteminder

Siteminder är en stor kanalhanterare i hela världen och med flera kunder i Sverige. Det finns många funktioner i systemet för att hantera kanalerna. SIteminder har också koppling mot bl.a. Mews.