Hotellklassificering

 • Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder.

  Rapibos produkter kan utgöra upp till 25 poäng för hotellet i klassificeringen.

  Sedan 2010 har ett flertal länder och områden i Europa gemensam hotellklassificering.
  Hotell bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor.
  För hotell med extra många poäng inom respektive stjärnklass kan en Superior beteckning läggas till.

  Mer information om hotellklassificeringen finns på www.visita.se/hotelsinsweden

  Kontakta oss nu

Richters Konservfabrik

 • Richters Konservfabrik i Fjällbacka. Spännande hotell med många kringtjänster. En helt ny hemsida, med utgångspunkt att kommunicera en känsla och en lust av att vara här. Tydligt formspråk, väl genomtänkt text och en sammanhållen paketering med online-bokning skapar här en effektiv säljkanal på webben.