Hotellklassificering

 • Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union som är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska länder.

  Rapibos produkter kan utgöra upp till 25 poäng för hotellet i klassificeringen.

  Sedan 2010 har ett flertal länder och områden i Europa gemensam hotellklassificering.
  Hotell bedöms efter 270 kriterier och kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor.
  För hotell med extra många poäng inom respektive stjärnklass kan en Superior beteckning läggas till.

  Mer information om hotellklassificeringen finns på www.visita.se/hotelsinsweden

  Kontakta oss nu

Hotel Hansson

 • Hotell Hansson, anrikt hotell i vasastan, Stockholm. En fullständig uppgradering av en tidigare sajt, där vi arbetat med det fina utgångsmaterial som fanns både när det gäller text och bild. Arbetet inriktades på att optimera sidorna för att sökordsindexering och förenkla processen till köp. Stor uppmärksamhet att få till så attraktiv online-boknign som möjligt. Dramatisk försäljningsförbättring för online.