Ordlista

  • Här följer en lista på ord och förkortningar som förekommer i hotellbranchen.

Hotel Continental

  • Hotell, konferens och SPA i Halmstad. Rapibo har byggt hemsidan från grunden.