Ordlista

  • Här följer en lista på ord och förkortningar som förekommer i hotellbranchen.

Mornington Hotel Group

  • Hotellgrupp med 2 hotell i Stockholm. Vi har gjort en helt ny hemsida i nära samarbete med Morningtons artdirectors. Specialanpassat bokningsflöde att passa in med den grafiska profilen. Stor omsorg har lagts på att skapa en sajt som är försäljningsdrivande. Vi har också satt upp hela sajten i Google Analytics så hotellen i real-tid kan följa statistik från sajten.