Ordlista

  • Här följer en lista på ord och förkortningar som förekommer i hotellbranchen.

Richters Konservfabrik

  • Richters Konservfabrik i Fjällbacka. Spännande hotell med många kringtjänster. En helt ny hemsida, med utgångspunkt att kommunicera en känsla och en lust av att vara här. Tydligt formspråk, väl genomtänkt text och en sammanhållen paketering med online-bokning skapar här en effektiv säljkanal på webben.