Ordlista

  • Här följer en lista på ord och förkortningar som förekommer i hotellbranchen.

Hotell Aqva

  • Personligt familjeägt hotell i Mariestad. Hemsida, gjord från ax till limpa med fokus på att vara snabböverskådlig, tydlig och informativ. Rapibo bokningsmotor implementerad på hela sajten för att skapa köpkraft.